Psie przedszkole

(szkolenie dla szczeniaków z elementami socjalizacji)

 

 

 

kurs przeznaczony dla szczeniąt w wieku od 10 tygodni do 4/5 miesięcy  
terminy rozpoczęcia grupa 1: 03 marca (sobota), g. 11.15 (kurs zakończony)
grupa 2: 08 kwietnia (niedziela), g. 11.45 (kurs zakończony)

Kolejne terminy na wrzesień/październik 2018 zostaną ogłoszone na początku sierpnia. Zapraszamy już do wypełnienia formularza zgłoszeń.
informacje dodatkowe Dla rezerwacji miejsca konieczne jest wypełnienie formularza zapisu oraz wpłata (szczegółowe informacje w Regulaminie).
Podczas zajęć nie prowadzimy terapii behawioralnej. Kurs nie jest przeznaczony dla psów, które wykazują ryzyko pogryzienia innych psów i/lub ludzi, lub z zaburzeniami zachowania wymagającymi terapii indywidualnej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
wielkość grupy maksymalnie 6 psów
czas trwania kursu 6 zajęć praktycznych po ok. 1–1,15 h, raz w tygodniu
miejsce Lasek Marceliński, Poznań, dojście od strony ul. Perzyckiej
koszt kursu 350 zł (o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat)
10% zniżki na kurs dla naszych absolwentów oraz psów adoptowanych. Szczegóły w Regulaminie.
prowadząca Agnieszka Kauch, trener psów, fizjoterapeuta psów i kotów

 

 

Czego nauczycie się na naszym kursie

 1. Strefa kursanta online
  opis ćwiczeń z lekcji, teoria, ciekawostki, dodatkowe informacje, zadania domowe
   
 2. Zajęcia praktyczne
  6 spotkań, wejście na polanę od strony ul. Perzyckiej, czas trwania ok. 1–1,5 h
 • nauka skupienia (reagowanie na imię, sposoby zwracania na siebie psiej uwagi)
 • warunkowanie i praca z klikerem
 • motywowanie i nagradzanie szczeniaka
 • polecenia: SIAD, WARUJ, PUŚĆ/ŁAP, NIE RUSZ, CZEKAJ 
 • przywołanie DO MNIE
 • wstęp do chodzenia na luźnej smyczy
 • nauka spokojnego znoszenia czesania, wycierania, zakładania kagańca
 • dziwne przedmioty i dźwięki (np. tunel, namiot, parasolka, gwizdek)
 • właściwe zachowanie w trakcie spotkań z innymi psami
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów

Ogólne informacje o kursie

Kurs przeznaczony jest dla szczeniąt w wieku od 10 tygodni do 4/5 miesięcy. Ze względu na to, że zajęcia naszego psiego przedszkola w Poznaniu odbywają się na terenie ogólnodostępnym i nieogrodzonym, Twój Szczeniak powinnien mieć już za sobą przynajmniej drugie szczepienie ochronne.

Każdy z uczestników kursu otrzymuje dostęp do naszej internetowej „Strefy kursanta” oraz na pierwszych zajęciach kliker. W strefie online znajdziesz skrypt kursu oraz umieszczane co tydzień materiały dodatkowe, m.in. przypomnienie ćwiczeń przerabianych na danej lekcji, linki do ciekawych stron i artykułów, oraz zadania domowe. Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z umieszczanym tu materiałem, gdyż stanowi on integralną część kursu.

By zapewnić bezpieczeństwo wszystkim szczeniakom biorącym udział w naszym kursie, na pierwszych zajęciach zostaniesz poproszony o przedstawienie zaświadczenia od lekarza weterynarii mówiącego, że Twój Pies jest zaszczepiony, zdrowy i że nie ma przeciwwskazań do jego uczestniczenia w zajęciach psieg przedszkola. 

zaświadczenie do pobrania tutaj...

Grupa liczy od 4 do 6 psów, dzięki czemu mogę podejść do każdego z Was indywidualnie. Podczas moich zajęć pokażę Ci jak ćwiczyć i zawsze chętnie pomogę. Pamiętaj jednak, że to przede wszystkim Twoje zadanie. Od Twojego nastawienia, konsekwencji i pracy między zajęciami psiego przedszkola zależy, czy osiągniecie zamierzony cel.

Pamiętaj także, że nie tylko Ty masz Swoje tempo pracy oraz gorsze dni. Twój Szczeniak również je ma. Nie porównuj Was do innych. Skup się na tym, co chcecie osiągnąć. Postaraj się, by praca ta była dla Was Obu dobrą zabawą. To co najważniejsze w tym krótkim okresie szczenięcym, to zbudowanie silnej więzi, opartej na wzajemnym zaufaniu i radości z bycia razem. Konkretne komendy ćwicz więc ze swoim Szczeniakiem nie dłużej niż 10 minut kilka razy dziennie. Przede wszystkim jednak, staraj się wcielać w życie poznane zasady i wychowuj Szczeniaka na co dzień, a nie tylko ćwicząc komendy. Wspólnie z pozostałymi domownikami ustal rozsądne zasady i trzymaj się ich!

Regulamin uczestnictwa

Zanim zapiszesz się na nasze zajęcia zapoznaj się z niniejszym regulaminem. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z jego akceptacją.

Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez Szkołę Psiaki Poznaniaki

 1. Szkoła Psiaki Poznaniaki (zwana dalej Szkołą) zobowiązuje się do rzetelnego przeprowadzenia wszystkich spotkań (zwanych dalej Zajęciami), przewidzianych w programie kursu, oraz do przestrzegania czasu zaplanowanego na dane Zajęcia.
 2. Właściciel psa lub jego Opiekun (zwany dalej Uczestnikiem) zobowiązuje się do przekazania trenerowi na pierwszych zajęciach zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii, zawierającego stwierdzenie, że jego pies nie wykazuje oznak choroby oraz obecności pasożytów, jest zaszczepiony i odrobaczony, i że nie ma przeciwwskazań do jego udziału w szkoleniu grupowym. Pies powinien być także zabezpieczony odpowiednimi do jego wieku preparatami chroniącymi przed kleszczami i pchłami. Pies, którego Właściciel lub Opiekun nie przedstawi takiego zaświadczenia, nie będzie mógł uczestniczyć w Zajęciach do czasu jego dostarczenia, bez zwrotu kosztów udziału.
  zaświadczenie do pobrania tutaj...
 3. Zajęcia odbywają się na terenie ogólnodostępnym, a Szkoła nie gwarantuje, że teren ten jest wolny od czynników chorobotwórczych. Uczestnik decyduje się na udział w tych Zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w razie zachorowania lub śmierci psa.
 4. Podczas Zajęć Uczestnik stosuje się do zaleceń trenera oraz asekuruje swojego psa na smyczy. Uczestnik, który narusza warunki niniejszego Regulaminu może zostać poproszony o opuszczenie Zajęć. W takim przypadku nie przysługuje mu zwrot wpłaty lub jej części.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 6. Każdy Uczestnik sprząta po swoim psie.
 7. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. W kursie jako osoba szkoląca może brać udział osoba niepełnoletnia, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu ze Szkołą jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia podczas przebywania na terenie Szkoły pozostaje pod wyłączną opieką swojego opiekuna prawnego.
 8. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wysłania zgłoszenia (liczy się data wpływu wpłaty na konto). Szkoła zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie wpłaty fakturą wysłaną mailem na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostaje anulowane.
 9. Absolwentom naszych kursów oraz Właścicielom psów adoptowanych przysługuje 10% zniżki na rezerwowany kurs (zniżki nie sumują się). Warunkiem jej uzyskania jest zaznaczenie odpowiedniego pola w nadesłanym formularzu zgłoszeniowym, oraz, w przypadku psów adoptowanych, przesłanie mailem czytelnego skanu lub zdjęcia umowy adopcyjnej przed dokonaniem wpłaty.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem Szkoła zobowiązuje się do zwrotu połowy wpłaty. Warunkiem otrzymania zwrotu jest wysłanie przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu maila z informacją o rezygnacji. Po tym terminie wpłata nie podlega zwrotowi.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu i do zwrotu całości wpłaty.
 12. W przypadku odwołania przez Szkołę daty konkretnego spotkania (ze względu na warunki pogodowe lub z winy trenera), Szkoła zobowiązuje się do nieodpłatnego odpracowania go z całą grupą w najbliższym, dogodnym dla wszystkich Uczestników terminie.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części wpłaty dotyczącej zajęć, na których nie był on obecny z przyczyn niezależnych od Szkoły. Uczestnik może odrobić je bezpłatnie z inną grupą pod warunkiem wolnego miejsca i w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
 14. Suczka w okresie cieczki nie może uczestniczyć w Zajęciach. Uczestnikowi przysługuje możliwość bezpłatnego odrobienia tych zajęć z inną grupą w okresie najbliższych 6 miesięcy.
 15. Podczas Zajęć Szkoła nie prowadzi terapii behawioralnej. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników kursu i ich psów, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Szkoły w formularzu zgłoszeniowym o występowaniu u swojego psa zachowań agresywnych wobec ludzi i/lub psów (jeśli takie zachowania mają miejsce), w tym o możliwości pogryzienia. W przypadku zatajenia takiej informacji Uczestnik i jego pies nie będą mogli brać udziału w zajęciach, a wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.
 16. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian. Szkoła zobowiązuje się do nieprzekazywania tych danych osobom trzecim.
 17. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie praw autorskich. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów udostępnianych mu przez Szkołę bez pisemnej zgody ich autorów jest zabronione.
 18. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i swojego psa (zdjęć oraz filmów) w związku z udziałem w kursie, chyba że w dniu rozpoczęcia zajęć zgłosi trenerowi brak takiej zgody i potwierdzi to pisemnie na podpisanym przez siebie Regulaminie.
 19. Nadesłanie zgłoszenia na kurs oraz uiszczenie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zapisy

Na nasz kurs zapiszesz się korzystając z formularza, który znajdziesz w zakładce Zapisy.

Przed zapisaniem się oraz uiszczeniem wpłaty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenie nieopłacone zostanie anulowane.

Wpłaty

Wpłaty prosimy kierować na:

Rehabilitacja psów i kotów Agnieszka Kauch
ul. Dąbrowskiego 9, 62-090 Krzyszkowo
nr konta: PKO BP SA 50 1020 5558 1111 1889 4980 0014
dodaj proszę: przedszkole, imię psa, data rozpoczęcia zajęć

Zgłoszenie należy opłacić w ciągu 7 dni od dnia jego wysłania. Po tym terminie (oraz po poinformowaniu zgłaszającego przez Szkołę) zgłoszenie nieopłacone zostanie anulowane.

Prosimy wcześniej zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa. Uiszczenie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność wpłat.

Po zaksięgowaniu wpłaty, mailem otrzymasz potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie oraz fakturę.

Kontakt

Agnieszka Kauch
trener psów, fizjoterapeuta psów i kotów

tel. 508 327 822, 518 771 722
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych jest Rehabilitacja psów i kotów Agnieszka Kauch z siedzibą przy ul. J. H. Dąbrowskiego 9, 62-090 Krzyszkowo, NIP 779 162 67 67, adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 508 327 822.

Przekazane nam przez Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji wybranej przez Was usługi (kursu grupowego, treningu indywidulanego lub konsultacji). Przekazanie nam tych danych (m.in. poprzez wypełnienie formularza zapisu, w rozmowie telefonicznej lub mailowo) jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili macie Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych z naszej bazy. Dane te będą przechowywane do czasu odwołania zgody (wystarczy wysłanie do nas maila z takim żądaniem).